×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: office@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16:00
Subota: od 09:00 do 13:00

Spomenici

_______

 • Spomenik Aleksandru Lifki

 • Zgrada SDK

 • Spomenik Lajošu Vermešu

 • Kapela sv. Roke

 • Manojlović palata

 • Spomenik caru Jovanu Nenadu

 • Hotel Adolfa Halbrora

 • Palata Lazara Mamužića

 • Jevrejska opština

 • Dimitrijević kuća

 • Spomenik Deže Kostolanjija

 • Žuta kuća

 • Spomenik palim borcima

  Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma

 • Vojnić palata

 • Spomenik Svetog Trojstva

 • Spomenik Ivanu Sariću

 • Halbror kuća

 • Gradska biblioteka

GORE