Halbror kuća

Kontakt

Adresa: Korzo 9, Subotica

Krajem 19. veka, tačnije oko 1890. godine, bogata subotička porodica Halbror sagradila je najamnu palatu na današnjem Korzou.

Projektant je bio čuveni arhitekta koji je kombinovao različite umetničke pravce, arhitekta eklektike, Geza Kocka (Kocka Géza).

Objekat je rađen u kombinaciji renesanse i klasicizma, a stavljen je pod zaštitu kao spomenik kulture.

GORE