×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: office@visitsubotica.rs
Telefon: +381 (0) 24 670 350

Radno vreme:
Ponedeljak – Petak: od 08:00 do 16:00
Subota: od 09:00 do 13:00

Arhitektura secesije

_______

 • Vila Konen

 • Palata Rajhl Ferenc

 • Leović palata

 • Palata austrougarske banke

 • Velika terasa

 • Palata Jožefa Roznofskog

 • Palata mađarske opšte kreditne banke

 • Najamna kuća Salomona Sonenberga

 • Ženski štrand

 • Vodotoranj

 • Palata Dušana Stojkovića

 • Zgrada Gradskog muzeja

 • Spomen česma

 • Zgrada nekadašnje štedionice

 • Muzički paviljon

 • Zgrada nekadašnje najamne palate

 • Gradska kuća

 • Zgrade hotela Zlatno jagnje

 • Sinagoga

GORE