×

Arhitektura secesije

_______

 • Leović palata

 • Palata Rajhl Ferenc

 • Vodotoranj

 • Velika terasa

 • Zgrada nekadašnje štedionice

 • Sinagoga

 • Gradska kuća

 • Zgrada nekadašnje najamne palate

 • Zgrada Gradskog muzeja

 • Zgrade hotela Zlatno jagnje

 • Najamna kuća Salomona Sonenberga

 • Palata austrougarske banke

 • Muzički paviljon

 • Spomen česma

 • Vila Konen

 • Palata Dušana Stojkovića

 • Palata Jožefa Roznofskog

 • Palata mađarske opšte kreditne banke

 • Ženski štrand

GORE