Jezero Palić

_______

Park prirode Palić

_______

Park prirode Palić – jezero i deo naselja Palić, sa površinom od 712 hektara + 1698 hektara zaštitne zone.

Karakteristične su prirodne vrednosti (jezero Palić, stari park i nekoliko staništa zaštićenih vrsta), Kulturne vrednosti (Veliki park, više objekata vrhunske arhitektonske vrednosti, palićke vile), te duga tradicija kupališta, banje i letovališta.

Prirodne vrednosti

_______

Palićko jezero je plitko nizijsko jezero, dugačko oko 5,5 km.

Poznato je po ptičijim ostrvima, na kojima se gnezdi veliki broj ptica. Najupadljivije su bučne kolonije čaplji i galebova.

Na ostrvima se par godina unazad gnezdi crnoglavi galeb i to je jedino mesto u našoj zemlji gde se on trenutno gnezdi.

Od retkih sisara treba spomenuti vidru i slepe miševe, koji su na listi zaštićenih vrsta.

Kulturne vrednosti

_______

Početak izgradnje banje na Paliću datira iz druge polovine 19. veka, kada je pored jezera izgrađeno nekoliko objekata i kupališta.

Godine 1904. grad Subotica raspisao je konkurs za izgradnju kupališta na Paliću, gde je bilo naglašeno da je cilj konkursa podići kupališta na Paliću na nivo drugih kupališnih mesta Austrougarske Monarhije. Plan projekta su napravili peštanski arhitekti Marcel Komor (Marcell Komor) i Deže Jakab (Dezső Jakab) u stilu secesije, u varijanti „mađarskog stila“.

Novi objekti su bili: Vodotoranj, Velika terasa, Muzički paviljon, Ženski štrand, gostionica, kafana, zgrade u kojima se obavljalo lečenje vodom, novi hotel na sprat i drugo. Ti objekti su završeni i predati na korišćenje 1912. godine.

Kasnije 1950. godine, u harmoniji sa okolinom, u parku je izgrađena Letnja pozornica, koja se danas povezuje sa Međunarodnim filmskim festivalom i Palićkim letnjim večerima.

U razvoju kupališta važnu ulogu imao je višestruki sportski prvak Vermeš Lajoš, koji je od 1880. godine organizovao međunarodno važne Palićke sportske igre sa karakterom olimpijade.

Spomenik Prirode - Stabla Hrasta Lužnjaka

_______

U naselju Palić, u Ulicama Bele Bartoka i Šandora Petefija i na Trgu Lasla Mađara, kao spomenik prirode, zaštićeno je 31 stablo hrasta lužnjaka.

Spomenik prirode Stabla hrasta lužnjaka na Paliću je zaštićeno područje od lokalnog značaja – III kategorije i proglašano je sa ciljem očuvanja dendrološke i hortikulturalne vrednosti starih stabala hrasta lužnjaka i vrednih primeraka drugih vrsta, zbog njihove autentičnosti, integralnosti, pejzažne atraktivnosti, starosti, dimenzija i očuvanosti, kao vrednog elementa pejzažne strukture naselja Palić.

Ribarska područja

_______

Ribarska područja koriste se za rekreativni i sportski ribolov po Programima upravljanja ribarskim područjima.

Čuvanje ribarskog područja vrši ribočuvar, lice koje je zaposleno kod korisnika i ima licencu za ribočuvara.

Ribočuvar ima svojstvo službenog lica i ovlašćen je, na osnovu zakona, da legitimiše lice na ribarskom području, izvrši pregled vozila i plovila, privremeno oduzme predmete ili alate.

GORE