Zgrade hotela Zlatno jagnje

Kontakt

Adresa: Korzo 3, Subotica

Hotel je izgrađen 1857. godine. Prvu veliku adaptaciju doživeo je 1886. godine prema projektima subotičkog arhitekte Geze Kocka (Kocka Géza), u stilu eklektike.

Njega je angažovao tadašnji vlasnik Andraš Lihtneker,  da bi nakon 18 godina gostiona bila ponovo adaptirana prema projektima uvaženog subotičkog arhitekte Titusa Mačkovića. Tada objekat dobija izgled sa obeležjima secesije.

Ovaj izgled je zadržan prilikom rušenja objekta 1985. godine. Tokom 1985-1986. godine objekat je porušen, fasada je potpuno rekonstruisana, a dograđen je novi objekat u funkciji Doma JNA (Jugoslovenske narodne armije). Kasnije je dobio višenamensku funkciju, a bio je mesto za ugostiteljsku delatnost, odnosno za rekreaciju. 

GORE