Leović palata

Palatu Leović možemo identifikovati kao prvu subotičku građevinu prelaznog tipa, od istoricizma ka secesiji. Izgrađena je 1893. godine za Simeona Leovića, kraljevskog javnog beležnika.

Građena je po projektu Edena Lehnera (Ödön Lechner) i Đule Partoša (Gyula Pártos). Njihovo oblikovanje fasade predstavlja novinu u arhitekturi stambeno-najamnih palata u Subotici i predstavlja početni odmak u odnosu na dominantnu istoricističku produkciju.

Arhitekti fasade artikulišu ravnim zidnim površinama u fasadnoj opeci i udvojenim prozorima. Postojala su četiri stana za iznajmljivanje, dva u prizemlju i dva na spratu, sa svim dodatnim prostorijama.

GORE