Palata mađarske opšte kreditne banke

Zgrada nekadašnje banke u Subotici završena je 1912. godine i kao zaštićeno nepokretno kulturno dobro predstavlja spomenik kulture.

Zgrada je građena je u stilu secesije, ali ne i uobičajenoj Lehnerovoj (Ödön Lechner) varijanti mađarske secesije koja dominira Suboticom.

Ona je proizvod nastojanja jedne grupe takozvanih mladih mađarskih arhitekata koji su pokušali spojiti stil secesije sa konstrukcijom narodnih kuća. Projektant zgrade je Alfred Hajoš (Alfréd Hajós) iz Budimpešte.

Objekat je neobičan već po pristupu obradi lokacije na kojoj je smešten. Jedini dekorativni element su pravougaona polja između spratova, ispunjena vencima, iznad prozorskih otvora i dekoracija oko prozora.

GORE