Zgrada Gradskog muzeja

Palatu u kojoj se nalazi Gradski muzej gradio je lekar Mikša Demeter prema projektu braće Vago iz Budimpešte.

Zgrada je projektovana i izgrađena 1906. godine, a posebno zanimljiv detalj na fasadi su dve ptice okrenute jedna prema drugoj. One su simbol braće Vago (Vágó) i postavljane su na svim objektima koje su projektovali umesto potpisa.

U jednoj polovini zgrade se nalazio lekarov dom i ordinacija, a u drugoj su bila dva lokala i štamparija, dok su se stanovi na spratu iznajmljivali. Palata je izgrađena u stilu darmštatske secesije.

GORE