Palata Jožefa Roznofskog

Palatu je projektovao subotički arhitekta Titus Mačković 1909. godine. Ovo je jedini dvospratni i jedini secesijski objekat u celoj ulici.

Fasada ove palate, kao i druge secesijske građevine koje je gradio Mačković, inspirisana je secesijom Beča i Darmštata ali ne direktno nego preko braće Vago, arhitekata iz Budimpešte.

GORE