Vodotoranj

Palićki vodotoranj, smešten pored glavnog puta, je danas ujedno i simbol Palića. Teško je zamisliti Palićku razglednicu, a da se vodotoranj ne nalazi na njoj.

Toranj je nastao početkom 20. veka kada je Palićka banja obnavljana. Tadašnji arhitekti novih turističkih objekata zamislili su da se u banju Palić ulazi kroz svečani ulaz, majstorski izrezbarenu kapiju, tačnije kroz Palićki Vodotoranj.

Glavnom alejom nastavljate svoj put ka jezeru kroz Veliki park. Prvo semenje parka su meštani posadili još 1840. godine. Danas Veliki park i Vodotoranj predstavljaju monumentalnu vrednost Palića.

GORE