Palata Dušana Stojkovića

Palata je projektovana još početkom 19. veka a za njen danjašnji izgled zaslužan je arhitekta Geza Kocka (Kocka Géza). Iako je on bio najverniji predstavnik neorenesanse u Subotici, ovu fasadu je 1907. godine projektovao u stilu bečke secesije.

Pored bogate secesijske ornamentike zanimljiv je erker na uglu zgrade koji je poduhvaćen velikom školjkom. Nakon renoviranja zgrada dobija novu funkciju i postaje ugostiteljski objekat.

GORE