Vojnić palata

Kontakt

Adresa: Korzo 1, Subotica

Iz obimnog niza najamnih palata sa kraja XIX i početka XX veka koje su se gradile u centru grada, izdvaja se jedna, kako po neuobičajenoj arhitektonskoj kompoziciji, tako i po plastičkoj dekoraciji i koloritu fasade.

Navikli smo da u eklektičkom šarenilu najčešće srećemo zgrade koncipirane u stilu italijanske renesanse ili neobaroka. Ponegde se pojavljuje poneki objekat romantike, a najviše ih se gradilo u stilu secesije. Jedna jedina zgrada u jezgru grada se izdvaja iz ove kvalifikacije.

To je najamna palata koju je za Matu Bajšai Vojnića 1893. godine projektovao zidarski majstor iz Budimpešte, Janoš Jedlička (János Jedlicka). Već sama činjenica da je projektant ovog izuzetnog ostvarenja zidarski majstor, a ne arhitekta, pobuđuje pažnju. 

GORE