×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: office@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16:00
Subota: od 09:00 do 13:00

Gradska biblioteka

Zgrada Gradske biblioteke u Subotici, nekadašnja zgrada Nacionalne kasine, podignuta je 1896. godine i ima status spomenika kulture od velikog značaja.

Zgrada je sagrađena je po projektu Ferenca Rajhla (Ferenc Raichle, 1869-1960) na mestu nekadašnje barokne kuće porodice Skenderović.

Predstavlja ugaonu građevinu u duhu eklektike, sa monumentalnim načinom obrade posebno je naglašen ulaz sa dva atlasa, rad vajara Ede Telča koji nose balkon sprata.

Konzervatorski radovi su izvođeni 1989. i 2002-2004. godine. Nakon toga zgrada se povremeno obnavljala i proširivala.

GORE