Kapela sv. Roke

Kapela Sv. Roka u Subotici podignuta je 1738 . godine i ima status spomenika kulture od velikog značaja. Kapela je posvećena Sv. Roku, zaštitniku od kuge, koja je te godine harala i odnela mnogo života u Subotici.

Podignuta na mestu na kome je oko 1695. godine Tekelijina vojska pobila tridesetak građana. Obnavljana je 1753., a 1773. godine kapela dobija nadstrešice i postaje župna crkva do izgradnje rimokatoličke crkve Sv. Tereze Avilske u Subotici.

Prethodna kapela, sazidana 1738. godine, bila je među prvim sakralnim objektima u gradu. Jedini ukras na kapeli predstavlja njen zabat polukružnog oblika, a iz osnove uzdiže se zvonik na četvorokutnom temelju s kupolom.

Ovakva građevina sa siromašnom fasadom nije bila po ukusu Subotičana u posljednjoj trećini 19. veka, pa su je 1884. godine srušili i na njenom mestu izgradili drugu, koja i danas postoji. Bitnih izmena na novoj građevini jedva da je bilo. 

GORE