×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: office@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16:00
Subota: od 09:00 do 13:00

Spomenik Aleksandru Lifki

Aleksandar Šandor Lifka (1880-1952) je 1900. osnovao prvi putujući bioskop u tadašnjoj Austrougarskoj. Kao zvaničan početak prikazivanja filmova od strane Aleksandra Lifke uzima se tačnije 1901., kada je osnovan jedan od najvećih putujućih bioskopa, Elektro bioskop Lifka.

Zadržavanje u nekom gradu je, najverovatnije, trajalo toliko dugo koliko je trajalo interesovanje publike. Osim prikazivanja kupljenih filmova prikazivani su i filmovi koje je Lifka snimao u gradu u kojem su gostovali, što je dodatno privlačilo lokalnu publiku.

U Subotici je već 1910. godine otvorio prvi stalni bioskop. Osim toga snimao je filmove i tako dao veliki doprinos evropskoj kinematografiji.

GORE