Palata Lazara Mamužića

Titus Mačković je od  1. jula 1884. do 31. oktobra 1890. godine po drugi put bio glavni gradski inženjer. I u tom periodu projektovao je desetak reprezentativnih spratnih najamnih kuća i palata u centru grada u stilu neorenesanse.

Jedan od značajnijih projekata bio je projekat za najamnu palatu tadašnjeg gradonačelnika Subotice – Lazara Mamužića. Gradonačelnikova kuća je zauzimala ugaonu parcelu između današnjih ulica Đure Đakovića i parka Ferenca Rajhla. Kuća ima osnovu u obliku latiničnog slova „L” a glavna fasada je orjentisana prema reprezentativnom prostoru parka Ferenca Rajhla.

U unutrašnjoj organizaciji prostora Mamužićeva palata je bila drugačija od većine prethodnih, izgrađenih u Subotici. U ovoj palati vodilo se računa o funkcionalnom diferenciranju i povezivanju prostorija, te je udobnost stanova i njihova funkcionalnost bila daleko veća od stanova u drugim palatama.

GORE