Manojlović palata

Kontakt

Adresa: Korzo 8, Subotica

U nizu palata koje će u zadnjoj deceniji 19. veka biti podignute u tada već glavnoj ulici grada, današnji Korzo, Titus Mačković je projektovao 1881. godine najamnu palatu za Samka Manojlovića.

Samko je bio izdanak velike i čuvene porodice koja je imala predstavnike u Saboru, gradskom senatu, bila veoma bogata i aktivna u političkom i kulturnom životu grada.

Ugaona kuća koju je podigao na današnjem Korzou, a u svoje vreme nadvisila je sve okolne objekte, bila je dostojan reprezent njegovog materijalnog blagostanja, ali i položaja čitave porodice. To je jednospratni ugaoni objekat osnove u obliku pravougaonika, izgrađen u stilu eklektike sa dominantnim elementima neorenesanse.

Pre nekoliko godina izvršena je potpuna rekonstrukcija zgrade, kako spoljašnjeg tako i unutrašnjeg dela. Danas je ovaj objekt zaštićen kao spomenik kulture od velikog značaja.

GORE