×
Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija
Email: office@visitsubotica.rs
Broj telefona: +381 (0) 24 670 350
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16:00
Subota: od 09:00 do 13:00

Hotel Adolfa Halbrora

Kontakt

Adresa: Korzo 10, Subotica

Objekat poznat kao Zagreb kafana bio je u vlasništvu Mora Halbrora.

Prvobitno hotel Nacional koji je projektovao Geza Kocka (Kocka Géza) 1897. godine, ali ga je arhitekta Ferenc Rajhl (Ferenc Raichle) 1905. godine preuredio i prekrio renesansnu fasadu vegetabilnom ornamentikom secesijskog karaktera.

U sredini je glavni ulazni portal i duž prizemlja se nižu lučni portali. Simbol na zgradi predstavlja zanimanja i pripadnosti samog projektanta (šestar i trougao), svedena je u međuprozorska polja spratnog dela objekta.

GORE