Zgrada SDK

Kontakt

Adresa: Korzo 5, Subotica

Zgrada SDK u Subotici adaptirana je i podignuta za jedan sprat za potrebe banke 1912. godine i ima status spomenika kulture.

Zgrada kao tipičan primer poslovne zgrade je adaptirana i dograđena po projektu arhitekata secesije Marcela Komora (Marcell Komor) i Deže Jakaba (Dezső Jakab). Fasada je rađena u stilu neorenesanse sa elementima klasicizma.

Objekat ima dekorativne elemente secesije, vegetabilnu ornamentiku i površinsko koncipiranje fasade. Zgrada SDK na Korzou je posebno interesantna jer je sačuvan celokupan enterijer prizemlja.

Neobično lepa unutrašnjost objekta odiše toplinom rezbarenog drveta kojima su obloženi masivni parapeti šaltera i od kojeg je izrađen mobilijar, sa širokim atrijumom iznad koga je dekorativni lanterni krov u vidu vitraža. Objekat je 2009. godine rekonstruisan. 

GORE