Srpska pravoslavna crkva sv. Dimitrija

Radno vreme

Crkva je otvorena u vreme službe

Prema šematizmu M. Kosovca izgrađena je 1818. godine. To je skladna jednobrodna građevina, sa polukružnom oltarskom apsidom i pevničkim prostorima, spolja pravougaonim a iznutra polukružnim. Zasvedena je poluobličastim svodom.

Glavni portal je naglašen pilastrima koji ga uokviruju. Polje iznad ulaza je ukrašeno slikanom predstavom patrona hrama. Iz subotičke crkve Vaznesenja preneta je 1910. godine ikonostasna pregrada, izrezana i oslikana 1766.

Da bi se uklopila u novi enterijer izvršena su skraćivanja. Preostale ikone apostola Petra i Pavla danas se čuvaju u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu. Oslikavanje ikonostasa pripisuje se baroknom slikaru Jovanu Popoviću, koji je sličan kolorit, zvučnih tonova i izraženih vlaerskih gradacija upotrebio na oltarskoj pregradi Nikolajevske crkve u Segedinu.

Ova mala crkva, posvećena Svetom Dimitriju, nalazi se na periferiji grada.

GORE