Katedrala Sv. Tereze Avilske

Radno vreme

Vreme posete: 6:30 - 12:00 i 17:30 - 20.40

Današnja subotička katedrala se gradila u stilu kasnoga baroka od 1773. do 1779. godine. Prvobitni, više puta menjani plan projektovao je Franc Kaufman (Franz Kaufmann) iz Pešte. Dimenzije katedrale su dubine 61m, širina 26m, visina lođe 18m, a zvonika 64m. Katedrala se ponosi vrednim oltarskim slikama.

Sve su dela peštanskoga slikara Jožefa Šefta (Joseph Schoefft), osim slika svete porodice koju je slikao minhenski slikar Kaspar Šlajbner (Kaspar Schleibner) i svetoga krsta koja je delo Emanuela Vala (Emmanuel Walch) iz Innsbrucka. Oni su oslikali i svodove katedrale. Od 1973. godine katedrala je uvrštena u Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Katedrala je u narodu poznata kao Velika crkva, posvećena je zaštitnici Subotice, Sv. Terezi Avilskoj, čiji se lik nalazi i na gradskom grbu. Godine 1974. Papa je nagradio crkvu naslovom manje bazilike.

GORE