Franjevačka crkva

Franjevački samostan i crkva posvećena sv. Mihajlu nalaze se na mestu subotičke tvrđave, podignute 1439. godine trudom Janka Sibinjanina, jedne od najvažnijih strategijskih tačaka u borbi protiv Turaka.

Sve do 1773. godine predstavljali su jedinu župu u Subotici, što je odredilo njihovu ulogu u istoriji čitavog kraja, posebno kada su u pitanju katolički vernici. Crkva je podignuta 1730. godine, proširivanjem kapele koju su 1695. osnovali franjevci u velikoj dvorani prizemlja subotičke kule. Ostatak prostorija pretvoren je 1716. godine u samostan.

U njega se ulazi iz podnožja južnog tornja crkve, sagrađenog za vreme turske okupacije. Sastoji se od prizemlja i sprata koji formiraju prostran atrijum pravougaone osnove. Odsustvo fasadne dekoracije uobičajeno je za rezidencijalne objekte franjevačkog reda. Izuzetak je kordonski venac koji deli zidove na dva dela.

GORE