Savremena galerija Subotica

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 08:00 - 19:00
Subota: 09:00 - 13:00

Savremena galerija Subotica osnovana je 1962. godine kao Likovni susret – Palić, odlukom tadašnjeg Narodnog odbora Opštine Subotica.

Osnivač je ovoj ustanovi poverio dužnost da svake godine organizuje javno izlaganje umetničkih dela iz oblasti slikarstva, grafike, skulpture i drugih oblika savremene jugoslovenske umetnosti i da organizuje predavanja, razgovore sa umetnicima i likovnim kritičarima, kao i druge oblike popularizacije umetničkog stvaralaštva.

Poseban zadatak Likovnog susreta – Palić bilo je praćenje, proučavanje, kolekcionisanje i upoznavanje publike sa umetnošću koja je tih godina nastajala u likovnim kolonijama, koje su u početku radile samo na teritoriji AP Vojvodine, a zatim i širom čitave nekadašnje SFRJ.

Likovni susret – Palić zamišljen je kao centralna dokumentaciona ustanova jugoslovenskih kolonija. Svega par meseci nakon osnivanja, Likovni susret – Palić organizuje prvu veliku izložbu koja je trebalo da predstavi domete slikarstva u umetničkim kolonijama, Prvi Likovni susret.

Svake godine ustanova je priređivala po jedan ovakav „likovni susret“. U decenijama koje su sledile, Galerija je priredila brojne izložbe tada vodećih umetnika, nastojeći da u svom radu ne zapostavi komunikaciju sa većim umetničkim centrima, ali i da pomno prati lokalnu umetničku scenu.

Danas, Savremena galerija Subotica, crpeći snagu iz svoje istorije, postaje centar za upoznavanje svih vidova savremene vizuelne umetnosti, mesto za saznavanje novih informacija i tačka komunikacije vrednosti koje prikazuje kroz svoj izlagački rad.

Galerija se danas nalazi u velelepnoj palati Ferenca Rajhla (Ferenc Raichle), lokalnog arhitetke. Dodeljena je 1948. godine Gradskom muzeju Subotica, koji je prilagodio prostore svojoj stalnoj postavci, a od 1969. u njoj se nalazi Savremena galerija Subotica. Od 1973. godine zgrada je zaštićeni spomenik kulture.

GORE