Trg cara Jovana Nenada

Svakako najzanimljivija celina za mlade arhitekte i urbaniste, zbog svoje nerešenosti i potencijala,  je Trg cara Jovana Nenada.

Karakter ovog trga je da trga nema. To je parking sa segmentima parka, ispred Franjevačke crkve, i igrališta za decu između kafića. Ni trg, ni park, ni parking.

Problem ovog prostora nastaje posle Drugog svetskog rata kada je porušeno nekoliko blokova kuća i zgrada. Posleratna vlast je zamislila ovaj prostor kao deo velikog bulevara koji je trebao da spaja zapadni deo grada sa železničkom stanicom i poruši veliki deo istorijskog jezgra Subotice.

Rešenje za ovaj prostor je bilo da se prostor oblikuje u manifestacioni trg.

GORE