Jahanje

Radno vreme

U okolini Subotice i Palića nalazi se nekoliko objekata koji pružaju mogućnost rekreativnog jahanja kao i školu jahanja. Takođe, moguće je organizovati i vožnju fijakerom.

Rekreativno jahanje je moguće na:

ERGELA KELEBIJA
Kelebija, Put Edvarda Kardelja 437
+381 (0) 24 789 034
ergela@lipicaner.com
www.lipicaner.com

KONJIČKI CENTAR FURIOSO
Šupljak, Kostolanji Arpada 40
+381 (0) 60 0670851

info@furioso.rs
www.furioso.rs

ERGELA BUNFORD
Subotica, Ferenca Bodrogvarija 168
+381 (0) 63 869 87 56
ergela@bunford.com
www.bunford.com

ERGELA MAESTOSO
Palić, Jožefa Atile 79
+381 (0) 24 753 032
majkinsalas@gmail.com
www.majkinsalas.rs

GORE