17. Međunarodni festival organskih proizvoda BIOFEST 2021.

Dodatne informacije

Datum događaja

Do: 05.10.2021.
Do: 08.10.2021.

Osnovno usmerenje manifestacije je jačanje kapaciteta organskih farmera i obezbeđivanje uslova za siguran plasman, te promovisanje ruralne sredine organizovanjem posete organskim farmama. Da bi se razvio ovaj vid proizvodnje, na BIOFEST-u se organizuje izložba i promocija organske hrane, te nagrađuju najbolji u ovom sektoru.

GORE