Turistički promet – septembar 2021. godine

Na destinaciji Subotica-Palić u septembru 2021. godine, u odnosu na septembar prošle godine, broj
dolazaka je veći za 15,25 %, dok je broj noćenja veći za 30,37 %.

U Subotici u septembru 2021. godine, u odnosu na avgust 2020. godine, broj dolazaka je veći za 46,29%,
dok je broj noćenja veći za 64,47%.

Na Paliću u septembru 2021.godine, u odnosu na septembar 2020. godine, broj dolazaka je manji za 7,79
%, dok je broj noćenja porastao za 2,33 %.

 BrojkeIndex
DolasciSuboticaPalićUkupnoSuboticaPalićUkupno
IX 2021.386232787140146.2992.21115.25
IX 2020.264035556195   
Tabela 1. Dolasci Subotica – Palić IX mesec
Grafikon 1. Dolasci Subotica – Palić IX mesec
 BrojkeIndeks
NoćenjaSuboticaPalićUkupnoSuboticaPalićUkupno
IX 2021.11011833019341164.47102.33130.37
IX 2020.6695814014835   
Tabela 2. Noćenja Subotica-Palić VIII mesec
Grafikon 2. Noćenja Subotica – Palić IX mesec

Trendove dolazaka i noćenja na destinaciji Subotica-Palić u prvih devet meseci 2021.godine u odnosu na isti period prošle godine možete videti u tabelama i grafikonima koji slede:

 BrojkeIndeks
NoćenjaSuboticaPalićUkupnoSuboticaPalićUkupno
I – IX 2021.185712108439655   
I – IX 2020.266392794954588143.44132.56137.66
Tabela 3. Dolasci Subotica-Palić I-IX mesec
Grafikon 3. Dolasci Subotica-Palić I-VI mesec

Dolasci beleže kumulativni rast od 37,66%, odnosno 43,44% u Subotici i 32,56% na Paliću.

 BrojkeIndeks
NoćenjaSuboticaPalićUkupnoSuboticaPalićUkupno
I – VI 2021.438175034494161   
I – VI 2020.6375268113131865145.50135.30140.04
Tabela 4. Noćenja Subotica-Palić I-IX mesec
Grafikon 3. Noćenja Subotica-Palić I-IX mesec

Kada su u pitanju noćenja tu, takođe, beležimo kumulativni rast od 40,% u odnosu na prvih 9 meseci
prošle godine. Subotica ima porast broja noćenja od 45,5%, dok je na Paliću taj rast 35,3%.

TOP