Public transportation

_______

Local bus lines:

_______

 • Line 1A Kelebija Opština - Jadran - Bolnica - Novo Naselje
 • Line 2 Srpski šor - Pačirski put (KTC)
 • Line 3 Makova sedmica - Lifka - Bajski put
 • Line 4 V. Radanovac - Lifka
 • Line 6 Mali Bajmok - Palić - Vikend naselje
 • Line 7 Lifka - Vikend naselje (noćna linija)
 • Line 8 Ž.Naselje - Lifka - Aleksandrovo
 • Line 8A Lifka-Jadran-Železničko Naselje
 • Line 9 Srpski šor- Hala sportova - Sutrans - Sever
 • Line 10 Palić (naselje) - Radanovac - Lifka
 • Line 16 Teslino naselje - Bolnica - Aleksandrovo

Bus lines

TOP