Guide Service

_______

Adrijana Vuković

Serbian, English
+381 (0) 63 550 748
adrijana.vukovic991@gmail.com

Boris Tot

Srpski, Engleski, Mađarski
+381 (0) 64 282 94 01
boristravelsubotica@gmail.com

Suzana Gagić

Serbian, English
+381 (0) 64 253 90 28
gagics@yahoo.com

Atila Novak

Serbian, English, Hungarian, Spanish, German
+381 (0) 64 141 81 31
attila_novak@web.de

Sanja Matić

Serbian, English
+381 (0) 64 288 66 83
sanja.matic.su@gmail.com

Aleksandar Dognar

Serbian, Hungarian
+381 (0) 69 140 30 71
dognar@suonline.net

Biljana Govorušić

Serbian, English
+381 (0) 69 196 39 98
biljana.govorusic@gmail.com

Ivan Milodanović

Serbian, English
+381 (0) 65 885 90 18
ivan@alohatravel.rs

Nemanja Mutić

Serbian, English
+381 (0) 63 596 829
nemanja.mutic@gmail.com

Viktor Gencel

Serbian, English
+381 (0) 61 170 95 14
gencelviktor@gmail.com

Nikola Matković

Serbian, English
+381 (0) 63 304 433
nikmatkovic@gmail.com

Zoran Korać

Serbian, English
+381 (0) 60 049 87 12
zoran.korac@yahoo.com

Ervin Kanyo

Serbian, English, Hungarian
+381 (0) 60 051 46 03
vinervin@gmail.com

Jelena Jurić

Serbian, English, Czech
+381 (0) 65 351 02 00
jecka696@gmail.com

Andrea Vrkić Štraka

Serbian, English, Hungarian
+381 (0) 65 433 56 35
andreastraka.su@gmail.com

Aleksandar Planić

Serbian, English
+381 (0) 65 996 10 23
planicaleksandar@gmail.com

Aleksej Pavlović

Serbian, Russian, Ruthenian
+381 (0) 66 416 155
pavlovicsaleksej@gmail.com

Jelena Vrkić

Serbian, Hungarian
+381 (0) 65 501 47 18
jecika96@gmail.com

TOP