Aleksander A

Dodatne informacije

O smeštaju

Nekategorisan objekat
Smeštajnih jedinica: 27
Broj kreveta: 69
Booking: Aleksander A
GORE